Mindfulness en proactief samenwerken

Ontwikkeld voor:
Managers, Coaches, Trainers, Medewerkers, Professionals

‘To be Mindful’ betekent ‘opmerkzaam zijn’ of ‘wakker zijn’. In een staat van mindfulness ben je je bewust van de ervaring en gedachten zoals die zich voordoen, van moment tot moment, en je hecht er geen waardeoordeel meer aan. Een toestand waarin je gefocust, kalm, helder en open aanwezig bent. Geen voorkeur of wens naar iets anders dan een volledige bereidheid met al je aandacht, gewaarzijn hier en nu te zijn. In deze Mindfulness training leer je technieken om je aandacht te richten zodat je meer in het hier-en-nu, in het leven zelf, aanwezig kan zijn. Precies zoals het is, vandaaruit ontstaat een spontaan natuurlijk (proactief) respons op een situatie die doordrongen is van wijsheid, stabiliteit en acceptatie, inplaats van een reactieve of geconditioneerde reactie met de welbekende stress en spanningen die we allemaal kennen. Dit vraagt beoefening en bereidheid.

Prijs € 1800,- excl. btw en verblijfkosten
Duur  (2+2+2) dagen

Context
– ‘Eenvoud leidt naar meer, en stilstaan leidt tot effectievere beweging’

We leven in een tijd van snelheid. Door deze snelheid en het vele ‘moeten’ lopen we onszelf voorbij. Organisaties zijn geneigd te blijven kiezen voor het oude vertrouwde. We vinden geen tijd en ruimte om stil te staan en nieuwe antwoorden te vinden voor deze nieuwe tijden. Het is vaak lastig je te blijven focussen op wat echt nodig is voor een creatieve, open organisatiecultuur. Individuen, teams en organisaties komen hierdoor vast te zitten, zijn niet meer flexibel, en lopen steeds achter de feiten aan. Er is grote behoefte aan medewerkers en leidinggevenden die in een complexe omgeving vanuit authenticiteit durven handelen. Deze tijd vraagt erom dat we niet telkens terugvallen in oude en vertrouwde gedragspatronen, maar vraagt om verandering, nieuwe gedragingen en mensen die kunnen verbinden!

Een manier om anders met deze tijd om te gaan is leven en werken met bewuste aandacht. Bewuste aandacht voor nieuwe realiteiten die zich willen ontvouwen, bewuste aandacht voor de te behalen resultaten en voor de ontwikkeling van medewerkers. Hierdoor ontstaat een cultuur van vertrouwen, gaan we samen leren, werken we vanuit gemeenschappelijke waarden en vinden we samen antwoorden op de dilemma’s en uitdagingen van deze turbulente tijd. Zo kiezen we voor samen, verbinden en meer werken vanuit het hart. Zo vinden we gezamenlijk invulling aan het thema ‘eenvoud leidt naar meer, en stilstaan leidt tot effectievere beweging’.

In de training Mindfulness & proactief samenwerken leer je om in jouw organisatie bovenstaande visie vorm te geven.

Wat verstaan we onder Mindfulness & Proactief samenwerken?
Mindfulness is een manier van werken (en leven) die je dichterbij je eigen authenticiteit brengt. Dat wil zeggen dat wat je doet, klopt met wie je echt bent. Dat je trouw bent aan jezelf en je eigen waarden, en zo bijdraagt aan een prettige, creatieve en productieve werkomgeving.

Proactief samenwerken is een manier van werken waarbij belanghebbende partijen samen een visie hebben en van daaruit een proces starten. Het eindresultaat is daarbij nog niet geformuleerd. Wel weet men de richting. Het proces van samenwerken richt zich steeds weer op het nu: de huidige stand van zaken. Wat is nu de stap die we gezamenlijk hebben te zetten en hoe voegt elke partij hier op zijn manier waarde aan toe? Dit proces vraagt optimale samenwerking, vertrouwen in elkaar en in het proces, en bovenal moed om in fases van ‘niet-weten’ te verkeren. Het is de kunst van co-creëren en proactief samenwerken om samen tot iets nieuws te komen.  Proactief wil zeggen niets meer buiten jezelf de schuld geven, jezelf als uitgangspunt nemen en acteren naar de mogelijkheden.

Opzet van de training
De methode van werken tijdens de diverse trainingonderdelen is ervaringsgericht. We werken vanuit de achtergronden van Mindfulness, Theorie-U, Appreciative Inquiry, Voice Dialogue, Covey, Bedrijfsopstellingenwerk en meditatie. 
Naast persoonlijke leerdoelen brengt elke deelnemer actief een organisatievraagstuk in, waarop de betreffende organisatie (al langere tijd) vastloopt. Na het eerste blok start elke deelnemer een eigen co-creatie proces in samenspraak met zijn organisatie op dit vraagstuk. Hierdoor worden de leerervaringen uit de training direct naar de praktijk vertaald.

Competenties die centraal staan in deze training
In deze training staan de competenties samenwerken, resultaatgerichtheid, openheid ondernemerschap & vertrouwen centraal. Maar nieuwe tijden vragen ook om nieuwe competenties. In de training Mindfulness & Proactief samenwerken werk je daarom ook met elkaar aan:

 • Hier-en-nu gewaar zijn: vanuit een niet-oordelende houding opmerken wat er zich van moment tot moment voordoet.
 • Hart-zijn: verbinding hebben met je innerlijk weten.
 • Niet-weten: vermogen om tijdelijk in een periode van onzekerheid te verkeren en dit te verdragen; ‘op je gemak zijn met je ongemak’.
 • Verbinden van diversiteit: vermogen om verschillen te waarderen en te benutten.
 • Hanteren van paradoxen: vermogen om keuzes te maken vanuit een dieper weten en vertrouwen en te handelen vanuit schijnbaar tegengestelde krachten.

Mindfulness, een bijzondere aandachtstraining.
De paradox is dat het makkelijk klinkt, terwijl we allemaal ervaren dat het lastig is: merk je bijvoorbeeld wel eens op hoe vaak je in gedachten bezig bent met iets anders dan waar je feitelijk aan werkt? Of al vooruit denkt terwijl iemand meent dat je naar hem luistert?

Wij neigen er naar om met onze geest in het verleden te verkeren, of in de toekomst te dromen of ons bezig te houden met oordelen over onszelf, anderen of situaties. Dat doen we op de automatische piloot. We zijn dan niet ‘to-the-point’ en handelen vaak niet adequaat. 
Door je aandacht te sturen leer je afstand te nemen van onrust in je geest. Je neemt zelf weer plaats aan het roer. Je leert in deze cursus bewuste keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren.

Wat levert de Mindfulness training je op?

 • Jouw impact, veranderkracht en creativiteit nemen toe
 • Je werkt met meer focus aan je opdracht of taak
 • Je kunt beter luisteren en zien wat nodig is in een gegeven situatie
 • Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen en ervaart je werk als zinvoller
 • Je persoonlijk leiderschap neemt toe
 • Je kunt beter met stress omgaan, je meer ontspannen en dat heeft een positief effect op je werk

Resultaat
Je maakt de stap van ‘controleren’ naar ‘loslaten’, terwijl verantwoordelijkheden nog even duidelijk zijn. Je laat processen tot ontwikkeling komen en bent in staat meer te doen met chaos, losse ideeën en aanwezige kennis binnen je team. De interactie hierbinnen krijgt een andere kwaliteit. De besluitvorming verloopt  sneller en intuïtiever, niet alleen bij jezelf maar ook bij medewerkers. Je bent in staat de ontwikkeling van jouw mensen te stimuleren. Voor de organisatie als geheel geldt dat er meer synergie ontstaat en meer ruimte voor creativiteit. Daarbij worden medewerkers zich bewuster van hun eigen verantwoordelijkheid.

Comments are closed.