Introductie Vision Quest

Achterliggende info

Een vision quest is een intens verblijf in de natuur, dat gepaard gaat met diverse rituelen. Vison quests zijn gebaseerd op oude overgangsriten. Die markeerden belangrijke veranderingen in een mensenleven, dorp of maatschappij: de overgang van puberteit naar volwassenheid bijvoorbeeld. We zijn nu ook in een cruciale overgangsfase beland, van een ‘take and waste’- economie naar een circulaire/toekomstbestendige economie. We experimenteren meer en meer met nieuwe vormen en willen het oude huis, dat ontstaan is tijdens de industriële revolutie, loslaten.

Vision quests ondersteunen en bekrachtigen deze transitie. Gedurende een quest maak je een proces mee van afscheid nemen (van oude ballast) en omarmen (van nieuwe inzichten en perspectieven), te vergelijken met sterven en opnieuw geboren worden. Een quest geeft je een dieper inzicht in wie je werkelijk bent en hoe je in het leven staat. Deelname leidt tot zelfacceptatie en kracht, die je helpt bij het verwezenlijken van je werkelijke doel. Je komt als het ware thuis bij je (nieuwe) zelf.

In de ogen van Toekomstvormers dienen vision quests niet alleen de persoonlijke ontwikkeling, maar geven ze ook richting, inzicht en ontwikkeling op de domeinen innovatie en duurzaamheid. Quests worden daarom ook ingezet in grotere projecten binnen bedrijven die een transitie in innovatie en toekomstbestendigheid beogen. De organisatie wordt daarbij bezien als een levend wezen, dat bezield wordt door de mensen die er werken.

De vision quests van Toekomstvormers vinden altijd in het buitenland plaats, waar meer ruimte, rust en onbedorven natuur is. Meestal gaan we met een groep van maximaal 8-12 mensen onder leiding van twee ervaren gidsen/begeleiders

Opgave: bel 0615052126 of  mail@geertgraveland.com

Comments are closed.