12 April: Leren van Ecosystemen voor Vitaliteit in je Netwerk

Brainstorm 12 April:

Leren van ecosystemen voor Vitaliteit in netwerken.

Een avond om een helder blik te werpen op jouw netwerk, en 3 concrete acties die jou en jouw netwerk ten goede komt! Met Bowine Wijffels en Geert Graveland

(Inloop 17:00, Toekomstcafé Waaldijk 15 Dreumel, met kom soep, meld je aan via een mail bericht naar welkom@Waaldijk15.nl, bijdrage E 15,-)

Netwerken worden steeds belangrijker in onze samenleving. Netwerken van bedrijven, van overheden, van burgers. Maar ook diverse netwerken waar verschillende partijen zich bezighouden met een specifiek onderwerp of een specifiek gebied.  Vitale netwerken kun je niet ontwerpen. Wel kun je ze laten ontstaan door het creëren van de juiste voorwaarden. De ecologie helpt ons meer begrip te krijgen om deze netwerken ook vitaal en responsief te laten blijven.

12 april 2017 geeft Bowine Wijffels  jullie aan de hand van ecosystemen mee in een lesje ecologie voor het werken in netwerpen. Ze benut hierbij vier pijlers (zie afbeelding) uit de ecologie en zorgt voor een vertaling naar netwerken. Voor meer info en achtergronden, zie: Www.nature-wise.nl

Ecologie gebruiken als inspiratiebron voor nieuwe manieren om ons te organiseren is gebaseerd op Biomimicry als innovatieve ontwerpstrategie. Gebaseerd op de 3.8 miljard ervaring die de natuur daar zelf in heeft, mogen we ervan uitgaan dat deze ontwerpstrategie bij zal dragen aan organisaties en netwerken die resilient (veerkrachtig) en agile (wendbaar) zijn en daarmee toekomst bestendig!

Deze bijdrage past daarom goed bij onze pijlers bewustwording, innovatie en toekomstbestendigheid.

Comments are closed.