Projectleiderschap

Een praktische, afwisselende training voor projectleiders waarin je leert effectief projecten te leiden, met eigen stijl en met meer voldoening. De training Projectleiderschap gaat vooral in op jouw interactie met anderen. Het accent ligt op het opereren in een krachtenveld, oog hebben voor belangen van anderen en meebewegen met mensen. Deze focus maakt de training projectleider uniek. Tevens werkt men vanuit het verleden veel vanuit het causale denken (oorzaak en gevolg) en beroept men zich op allerhande modellen die zich in het verleden bewezen hebben, toch blijkt de realiteit vaak anders uit te pakken. Wat hieraan ten grondslag ligt en hoe dan anders?  Dit is ook een onderwerp in de training.

Prijs: 2500,- excl BTW en accomodatiekosten.

Duur 8 dagen (2+2+2+2)

Wat is Projectleiderschap?
Projectleiderschap is een praktische en afwisselende training voor projectleiders van 7 dagen (drie blokken), verdeeld over 3 maanden. Je leert effectief projecten leiden, met eigen stijl én met plezier.

Wat heb aan deze projectleiderschap training?
Door de training Projectleiderschap ontwikkel je je tot een overtuigende projectmanager. Voor je organisatie lever je een beter projectmanagement af. Een resultaat dat je bovendien bereikt op een manier waar je zelf achter staat en waar je projectteamleden zich prettig bij voelen. Kortom: een training waar je elke dag plezier en profijt van hebt.

Is deze training projectleiding iets voor jou?
Projectleiderschap is een zinvolle training voor zowel beginnende als ervaren projectleiders. Deelnemers delen de ambitie hun stijl van leidinggeven verder te ontwikkelen en staan open voor nieuwe inzichten.

Resultaat
Je wordt een betere projectmanager. Jouw projecten lopen soepeler en er worden betere resultaten geboekt. Als spin in het web van belangen en belanghebbenden ontwikkel je goed of beter zicht op je positie. Je zorgt ervoor dat je anderen aan het werk krijgt en niet alles zelf doet, en je managed de verwachtingen van opdrachtgevers op een adequate eigen manier. Hoofd- en bijzaken kun je makkelijker scheiden en je geeft duidelijke grenzen aan met betrekking tot taken en bevoegdheden. Je bent je bewuster van jouw stijl van leidinggeven, van je kwaliteiten en minder sterke kanten in de communicatie met anderen, en je gaat met meer inlevingsvermogen te werk. Dat maakt het werk simpelweg leuker voor jou én voor de mensen met wie je samenwerkt.

Context
Projecten leiden is uitdagend. In feite zit je als projectleider in een tijdelijke managementfunctie, zonder dat je een hiërarchische positie in de organisatie inneemt. Er is een deadline, je moet een multidisciplinair team bij elkaar zien te houden. Afspraken maken, communiceren en anderen eraan houden. Op zo’n manier dat ze ook gemotiveerd blijven. Want het gaat erom dat je het projectteam aan het werk krijgt en niet alles zelf doet.

Projectleiders zijn hardwerkende en betrokken mensen die veel verschillende rollen vervullen. En dat is vaak het probleem. Je moet overzicht houden. Duidelijkheid afdwingen. Verwachtingen helder krijgen en managen. Durf jij nee te zeggen tegen een opdrachtgever en duidelijke grenzen te stellen als er steeds meer werk bij komt? Heb jij zicht op je totale omgeving? Wie je bondgenoten, medestanders en eventuele dwarsliggers zijn? Hoe spendeer je je tijd en energie zo adequaat mogelijk?

Opzet van de training
De training Projectleiderschap gaat vooral in op jouw interactie met anderen. Natuurlijk komen zaken aan bod zoals structuur, beheer- en beleidsinstrumenten. Maar het accent ligt op het opereren in een krachtenveld, oog hebben voor belangen van anderen en meebewegen met mensen. Deze focus maakt de training uniek. Je wordt je beter bewust van jouw kwaliteiten en eigen stijl, leert je mindere kanten compenseren en de macht die je hebt effectief gebruiken. Zo ga je beter om met de onvermijdelijke machtsspelletjes waarin je verzeild raakt en raak je bedreven in het ‘slalommen’ tussen belangen.

De training heeft de opbouw van een project. Je doorloopt de oriëntatie- en voorbereidingsfase (denken), een realisatiefase (doen) en een afrondings- en opleveringsfase (borging). Gedurende de gehele training doe je praktische oefeningen op communicatiegebied. Er is veel ruimte voor deelnemers in de groep om feedback op elkaar te geven. Zo word je geconfronteerd met de invloed van jouw gedrag op anderen. De trainingsgroep telt maximaal twaalf deelnemers die geselecteerd worden op het krachtenveld waarin zij zelf als projectleider actief zijn.

Comments are closed.