Leiderschap en management vaardigheden

De training leiderschap en managementvaardigheden is een unieke en doeltreffende leiderschapstraining voor het midden en hoger management, die zorgt voor verrassende en praktisch toepasbare inzichten. De ontwikkeling van jouw leiderschap staat in deze training centraal. Je leert je persoonlijke kwaliteiten mobiliseren en uitbouwen en wordt een complete, professionele manager.

Prijs € 3100,- excl. BTW en accomodatiekosten
Duur 11 dagen (3+3+3+2)

Wat is de leiderschapsmanagement training?
Een training waarbij communicatie, interactie & managementvaardigheden centraal staan. Het is een effectieve training voor leidinggevenden en managers. Effectief leiderschap en de ontwikkeling van je leidinggevende kwaliteiten staan centraal in deze leiderschapstraining . Je leert je persoonlijke kwaliteiten mobiliseren en uitbouwen. En hoewel er niets tegen het aanleren van ‘trucjes’ is, bied ik je graag meer. Zo ook zal er in de training o.a. een actieve meditatie zijn om je EQ, zelfreflectie, en aanwezigheid in het moment te versterken.

Wat heb je aan deze leiderschapstraining?
Je verbetert je functioneren als manager en zet een enorme stap vooruit in je ontwikkeling als leider. Door het effectief inzetten van kennis en vaardigheden en het hanteren van een eigen stijl, wordt je een complete, professionele manager. Daar zijn je medewerkers, de organisatie, maar vooral jijzelf bij gebaat. Tevens maak je de training mee met collega’s, in een veilige setting die het mogelijk maakt veel van en met elkaar te leren.

Context
Als leidinggevende zit je in een lastige positie. Medewerkers wil je op een prettige manier tegemoet treden in een constructieve sfeer, met behoud van je geloofwaardigheid. Maar er moeten ook resultaten worden geboekt. Het is soms goochelen met belangen, wensen en eisen van de werkvloer en het hoger management. Heb je eigenlijk wel goed zicht op jezelf in die positie?

Veel managers zijn vanuit inhoudelijke deskundigheid doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Maar managen is een vak op zich. Dat leer je niet alleen door schade en schande en door hard werken. Deze training brengt je een enorme stap vooruit.

Is deze management training wat voor jou?
Dit is een management training voor leidinggevenden op hbo- of academisch niveau die hiërarchische bevoegdheden hebben. Deelname vraagt betrokkenheid en een aanzienlijke tijdsinvestering. Wij zijn ervan overtuigd dat die investering ruimschoots wordt gerechtvaardigd door de duurzame verbetering van je functioneren als leidinggevende.

Ontwikkel je leiderschap
De ontwikkeling van je leiderschap is een elementair onderdeel in deze leergang. Je ontwikkelt je persoonlijke stijl en kwaliteiten om effectief leiding te geven. De training gaat – binnen de context van je taak als leidinggevende – diepgaand in op persoonlijke aspecten. Dat maakt de training tot een unieke training met verrassende inzichten die bovendien direct praktisch toepasbaar zijn.

Opzet van de training
De training biedt een mix van theorie en ‘ervaringsleren’: praktische oefeningen en interactie tussen deelnemers in de groep. De theorie omvat onder meer het hanteren van een helicopterview (tijdens een vergadering bijvoorbeeld), verschillende leiderschapsstijlen, onderhandelen en conflicthantering alsmede stress- en timemanagement. Ervaringsleren gebeurt onder meer door het bespreken van praktijksituaties en feedback op de profilering van de deelnemers. Daarbij zorgt de trainer voor een sfeer van dynamiek en vertrouwen, waarin constructieve interactie mogelijk is. Belangrijk is eveneens een open en actieve houding van de deelnemers. Van leidinggevenden verwachten we in alle redelijkheid dat ze hun eigen leerproces kunnen ‘managen’ en zich volledig inzetten om hun leerdoelen te realiseren. In het kader van de training worden bepaalde (organisatie)taken uitgevoerd door de deelnemers, waaronder onder nadere het zoeken en boeken van een locatie voor een bepaald vaststaand budget.

Programma training
De training bestaat uit vier blokken van drie dagen. De blokken zijn verspreid over een periode van zes maanden. Alle deelnemers overnachten tijdens de trainingsblokken in een hotel. De overnachtingen worden verzorgt.

Blok 1: Een helder beeld krijgen
Feedback, communicatie, besluitvorming, psychologische testen, effectief situationeel leiderschap, leerstijlen, coachen, reflectie.

Blok 2: Verdieping
Onderhandelen, samenwerking, leiderschap vs. slachtofferschap, macht & invloed vergroten, effectief functioneren in lastige situaties, coachen, reflectie.

Blok 3: Team ontwikkeling
Team leren, team ontwikkeling, persoonlijke leersituaties, casuïstiek, je leiderschap ontwikkelen, coachen, reflectie.

Blok 4: Zelfsturend team & eigen leiderschap ontwikkelen
Management game (met acteurs), programma op maat passend bij jouw persoonlijke leerpunten, persoonlijk leiderschapsstatuut, coachen reflectie.

Elk blok start de eerste dag om 11.00 uur en eindigt rond 15.30 op de laatste dag. Er is een avondprogramma.

Resultaat
Na de training heb je wezenlijk inzicht gekregen in wat nodig is om effectief te sturen en te communiceren. Je weet hoe je overkomt op medewerkers en welke invloed jouw doen én laten op een groep heeft. Je bent je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en kunt ze doelbewuster inzetten. Je leert beter om te gaan met je minder sterke kanten, wat je geloofwaardigheid ten goede komt. Je legt meer gewicht in de schaal bij het aansturen van jouw team en een individuele medewerker, maar ook bij de beïnvloeding van hoger kader en de omgeving van de organisatie. Doordat je groeit als leidinggevende ben je de situatie meer meester en kun je tegelijk beter afstand nemen. Ook omdat je meer duidelijkheid hebt over jouw eigen positie als manager en de bijhorende verantwoordelijkheden én die van je medewerkers. Voor jouw organisatie ben je beter in staat om medewerkers, zeker de talentvolle, te behouden en de ruimte te geven. Jouw inbreng draagt bij aan een goed en productief werkklimaat.

Comments are closed.